top of page

Her er bestyrelsen i Thorsvang Venner!

Formand

Niels Carlsen

Mail: niels.carlsen@live.dk

 

Kasserer

Bent Erik Nielsen 
Mail: benterik43@hotmail.com

 

Sekretær

Else Iversen

Mail: iverelse@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Karen Holm Andersen

Mail: karenholm22@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Jørgen Rasmussen

Mail: jorgenbager@yahoo.dk

Bestyrelsesmedlem

Kurt Olsen

Mail: kaku2010@live.dk

Bestyrelsesmedlem

Erik Clausen

Mail: erik.clausen37@gmail.com

Ønsker du at blive medlem klik på "Bliv medlem".

bottom of page